FANDOM


AnimeCapítulo 11 (Manga)Capítulo 5 (Manga)
Lista de Capítulos de Seiken Tsukai no World BreakLista de Capítulos del Manga Seiken Tsukai no World BreakManga
Maya ShimonMoroha HaimuraSatsuki Ranjō
Seiken Tsukai no World BreakSeiken Tsukai no World Break OnlineShizuno Urushibara
Sir Edward LampardVolumen 1Volumen 10
Volumen 1 (Manga)Volumen 2Volumen 3
Volumen 4Volumen 5Volumen 6
Volumen 7Volumen 8Volumen 9
Wiki Seiken Tsukai no World Break
Archivo:Anime.pngArchivo:Anime Slider.pngArchivo:Black Gehenna.png
Archivo:Breeze Blade.pngArchivo:Cocytus.pngArchivo:Freezing Shade.png
Archivo:Haruka.pngArchivo:Haruka Momochi.pngArchivo:Manga.png
Archivo:Manga Slider.pngArchivo:Maya.pngArchivo:Maya Shimon.png
Archivo:Maya shimon 67401.jpgArchivo:Moroha.jpgArchivo:Moroha.png
Archivo:Moroha Haimura.pngArchivo:Novela Ligera Slider.pngArchivo:Novela Visual Slider.png
Archivo:Novela ligera.pngArchivo:Satsuki.pngArchivo:Satsuki 01.jpg
Archivo:Satsuki 02.jpgArchivo:Satsuki Ranjō.pngArchivo:Seiken Tsukai no World Break Anime.png
Archivo:Seiken Tsukai no World Break Wiki 2.pngArchivo:Seiken Tsukai no World Break Wiki 3.pngArchivo:Seiken Tsukai no World Break Wiki 4.png
Archivo:Seiken Tsukai no World Break Wiki 5.pngArchivo:Seiken Tsukai no World Break PVArchivo:Seiken Tsukai no World Breake PV 2
Archivo:Shizuno.jpgArchivo:Shizuno.pngArchivo:Shizuno Urushibara.png
Archivo:Thunderstorm Helix.pngArchivo:Urushibara shizuno.pngArchivo:Volumen 1.png
Archivo:Volumen 10.pngArchivo:Volumen 1 (Manga).jpgArchivo:Volumen 1 (Manga).png
Archivo:Volumen 2.pngArchivo:Volumen 3.pngArchivo:Volumen 4.png
Archivo:Volumen 5.pngArchivo:Volumen 6.pngArchivo:Volumen 6 con CD.png
Archivo:Volumen 7.pngArchivo:Volumen 8.pngArchivo:Volumen 9.png
Archivo:Wiki-backgroundArchivo:Wiki-wordmark.png